• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Varför skriker metall när det torkar torrt is?

  Tork is är ett av de få ämnen som sublimerar, eller förångas från ett fast tillstånd. Bullret som produceras när en metall rör torris är en effekt av Bernoulli-principen.

  Bernoullis princip

  Bernoullis princip beskriver vad som händer när en gas rör sig. Det finns ett tryckfall som förknippas med ökningen av hastigheten hos en vätska. Torkisen förångas till koldioxidgas när en förhållandevis varm metall kommer i kontakt med den, vilket skapar ett tryckförändring.

  Metaller

  Eftersom metaller är bra ledare överför de omgivande värmen till torris yta. Detta ökar förångningsgraden av torrisen. När mer och mer gas skapas, trycker den igenom de punkter där metallen berör torrsön, vilket skapar en tryckfall som drar metall och torris ihop igen.

  Vibrationer

  Som den metall pressas upp av den förångade gasen och dras ner av tryckfallet, det vibrerar tillräckligt snabbt för att höra ett ljud som hörs. Röda i träblåsinstrument fungerar enligt samma princip. Beroende på konduktiviteten hos typen av metall, kommer frekvensen att vara annorlunda.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com