• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är en glasskiva i biologi?

  En glasskiva är en tunn, platt, rektangulär glasbit som används som plattform för mikroskopisk provobservation. En typisk glasrutschbana mäter vanligtvis 25 mm bred med 75 mm eller 1 tum 3 tum lång och är utformad för att passa under scenklippet på ett mikroskopsteg. Glas är det föredragna transparenta materialet, eftersom det tillåter ljus att fritt passera genom det med ett mycket lågt brytningsindex - måttet att ljuset böjer när det passerar genom en substans.

  Visning under förstoring

  När en glasskiva placeras under mikroskopet kan provet ses genom okularet. Okularlinsen förstorar vanligtvis bilden 10 gånger sin ursprungliga storlek. Denna förstoring multipliceras sedan ytterligare med den valda effekten hos mikroskopets objektiv - 4, 10, 40 eller 100 gånger förstoring. I kombination med ett standardljusmikroskop kan glasskivans prov ses vid 40X, 100X, 400X eller 1000X förstoring.

  Förberedda bilder

  Förberedda bilder är glasskivor som redan har bevarat provet. och anbringas på bilden. Mycket tunna delar av materialet - vävnader eller mikroorganismer - genomgår bevarandeprocessen, som börjar med att döda provet. Den fixeras sedan med ett konserveringsmedel som stunts ytterligare försämring av provet. Därefter blöts det i paraffin eller ett liknande material och får härdas. Det härdade materialet skivas sedan i mycket tunna sektioner som sedan monteras i glasrutschens mitt. Den täcker sedan med en glidmonteringsvätska, såsom permount, och täckt med en tunt skyddsslip.

  Wet Mount Slides

  Glasskivor används också för att förbereda prov för mikroskopisk visualisering på fläck. Med våtmonteringspreparat placeras provet - mikroorganismer, växt- eller djurvävnader - i en droppe vatten eller saltlösning vid glidcentret. En skyddsplatta placeras sedan försiktigt på toppen genom att placera en kant på glidbanan och sakta sänka den andra sidan över provet. Våta fästen, eller fästen, är ett bra sätt att undersöka vävnad som inte har bevarats, eller som fortfarande kan leva.

  Våtmonteringsglas med färgning

  Fläckar eller färgämnen, kan appliceras på färsk vävnad. Syftet är att öka kontrasten så att olika delar av materialet är tydligt definierade. Vissa fläckar ger olika färger, baserat på provets egenskaper, som Gram-fläcken, som delar bakterier i gram-positiva och gramnegativa kategorier.

  Glasförberedelser

  Några vanliga glasglidförberedelser i biologi är lök- eller alliumrotsspetsen, amoeba, bakterierna - coccus eller runda, spiral- och stavformade, diatomer, grodblod och celler, humant blod, hud och hår, och flatmaskar eller planaria. Dessa och andra exemplar finns tillgängliga som beredda bilder från science lab-företag, medan många forskare, läkare, laboratoriespecialister och pedagoger förbereder sina egna bilder, både våta montering och förberedda glasskivor.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com