• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man bestämmer en molekyler Polarity

  Molekylpolaritet uppstår när atomer med olika elektronegativitetsgrader kombineras på ett sätt som resulterar i en osymmetrisk fördelning av elektrisk laddning. Eftersom alla atomer har en viss mängd elektronegativitet sägs alla molekyler vara något dipol. När en molekyl har en symmetrisk struktur, avbryter laddningarna varandra, vilket resulterar i en icke-polär molekyl. Samma sak händer när alla atomer i en molekyl innehåller samma elektronegativitet.

  Bestäm varje atoms elektronegativitet genom att använda ett periodiskt elementstabell. Om alla atomer har samma elektronegativitet, är molekylen som standard icke-polär. Med tanke på molekylen CH4 har kol (C) en elektronegativitet på 2,5 och väte (H) har en av 2,1. Med tanke på molekylen NH3 har kväve (N) en elektronegativitet av 3,0. Men med tanke på molekylen NCl3, kväve och klor har båda samma elektronegativitet 3.0, så molekylen är icke-polär.

  Dra molekylen med hjälp av Lewis-punktdiagrammetoden. Räkna antalet valenselektroner som varje atom innehåller. Ordna atomer så att den med den största elektronegativiteten ligger i mitten. Anslut atomerna med enstaka elektronoband och ta bort dessa elektroner från valensräkningen. Placera par av elektroner runt de yttre atomen tills du uppnår en oktett, och ta bort dessa elektroner från räkningen. Placera eventuella kvarvarande elektroner runt atomen i mitten.

  Bestäm molekylens polaritet genom att inspektera dess symmetriform. Med tanke på exemplet har molekylen CH4 en tetrahedral form som är symmetrisk. Således är den icke-polär. Molekylen NCl3 har en pyramidform, å andra sidan, så den är polär. I allmänhet är molekyler med linjära, trigonala och tetraedriska former icke polära, medan atomer med pyramidala och V-formade former är polära.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com