• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar temperaturen från BTU

  En brittisk värmeenhet (BTU) definieras som den mängd värme som krävs för att höja temperaturen på 1 pund vatten med 1 grad Fahrenheit. För att beräkna temperaturen på ett vattenprov från de BTU som appliceras på det måste du veta vikten av vattnet och dess starttemperatur. Du kan mäta vattnets vikt med en skala och temperaturen använder en Fahrenheit termometer. När du har fått den informationen är det enkelt att beräkna vattnets temperatur efter att ha känt ett antal värmebuttsvärden.

  Använd din skala för att mäta vikten på behållaren som ditt vatten kommer att vara i, lägg sedan till din vatten till behållaren och mäta dess vikt igen. Bestäm vikten av vattnet genom att subtrahera den tomma behållarens vikt från hela behållarens vikt. Antag exempelvis att en hink väger 2 pund (lbs) medan den är tom och 12 kg med vatten i den. Vattnets vikt är:

  Vattenvikt = 12 lbs - 2 lbs = 10 lbs

  Doppa metallen på din termometer i vattnet för att mäta temperaturen. Låt lampan sitta i vattnet tills termometerets inre vätska slutar röra sig. Spela in läsningen där det slutar att röra sig. Antag till exempel att ditt vatten har en temperatur på 65 grader Fahrenheit.

  Beräkna förändringen i vattentemperaturen som kommer att uppstå när du lägger till ett visst antal värme BTU till vattnet. Om du till exempel skulle lägga till 35 BTU värme till ditt vattenprov, skulle beräkningen se ut så här:

  Ändring i vattentemperatur = 1 grad Fahrenheit per BTU per liter vatten x 35 BTU /10 lbs vatten = 3,5 grader Fahrenheit

  Lägg till ditt svar från föregående steg till den ursprungliga temperaturen i ditt vatten för att beräkna den nya temperaturen som uppnås genom tillsats av BTU: n

  Ny temperatur = 65 grader Fahrenheit + 3,5 grader Fahrenheit = 68,5 grader Fahrenheit

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com