• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Typer av matematikmanipulativ

  För att barn ska lära sig de abstrakta begreppen som matte ofta presenterar, kräver de något påtagligt för att hjälpa dem att utveckla förståelse. Barns hjärnor lär sig på konkret nivå under grundskolåren. Manipulativ ger dem ett konkret verktyg för att faktiskt visa dem hur ett koncept fungerar i motsats till att bara lyssna och memorera. Att använda matematikmanipuleringar ger dem en möjlighet att utforska nya idéer och prova olika lösningar. De flesta elementära klassrum erbjuder liknande manipuleringsmedel, även om de kan komma i olika färger och material.
  Räkneblock och länkmanipulativ

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com