• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Uretan Vs. polyuretan

  Även om termen "uretan" och "polyuretan" ofta används omväxlande, är det två tydligt olika föreningar.

  Uretan

  Uretan är en kristallin förening med kemisk formel C3 H7 NO2 . Det är en ester av kolsyra.

  Polyuretan

  Polyuretan kallas så eftersom den består av flera eller "poly" uretanheter. Uretanerna är förenade med en kemisk reaktion som kallas polymerisering.

  Egenskaper

  Uretan är flexibel och formbar, vilket gör den idealisk för föremål som har olika former och former och används i flytande form . Polyuretan är å andra sidan stel och stel och är idealisk för fastare föremål, med många fördelar gentemot naturgummi.

  Uretananvändning

  Många insekticider, veterinärmedicin och läkemedel innehåller olika mängder uretan. Föreningen användes också som ett lösningsmedel. Vissa plaster är gjorda av uretan.

  Polyuretan använder

  Polyuretan används för solide material som skor och skum. Vissa typer av polyuretan blandas också i färger för en långvarig beläggning.

  Toxicitet

  Uretan är giftigt för små djur. Människor som tar läkemedel med uretan upplever ofta illamående som en bieffekt. Polyuretan, å andra sidan, biologiskt mycket långsamt och generellt utgör en låg giftig risk.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com