• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Exempel på atomer, element och isotoper

  Atomer är materiella byggstenar och ansvarar för all synlig struktur som kan observeras i universum. Atomer kan skilja sig på olika sätt, inklusive hur många protoner och neutroner som finns i kärnan. Antalet protoner definierar typen av element, medan antalet neutroner definierar isotopen av det elementet. Vissa isotoper har instabila kärnor, vilket leder till radioaktivitet.

  Atomer

  En atom består av en positivt laddad kärna som omges av ett moln av negativt laddade elektroner. Kärnan innehåller positivt laddade partiklar som kallas protoner och elektriskt neutrala partiklar som kallas neutroner.

  Elements

  Antalet protoner i en atoms kärna är känt som atomnummer. Ett kemiskt element är en atom med ett specifikt atomnummer. Det periodiska tabellen listar de kända elementen i ordning med atomnummer. Exempel på element innefattar väte, helium och natrium. Elementen representeras av en kemisk symbol. De kemiska symbolerna för väte, helium och natrium är H, He respektive Na.

  Isotoper

  Element med samma atomnummer men ett annorlunda antal neutroner kallas isotoper. Standardvätgas består av en enda proton och en enda elektron. Det finns emellertid två kända isotoper av väte och de kallas deuterium och tritium. Deuterium har en enda neutron där tritium har två neutroner.

  Radioaktiva isotoper

  Radioaktiva isotoper är element med en instabil atomkärna. Kärnan i dessa material sönderfaller genom att emittera en alfapartikel (heliumkärna), beta-partikel (elektron) eller elektromagnetisk gammavåg. Exempel på radioaktiva isotoper innefattar kol-14, fluor-18 och uran-238.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com