• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är en indikator för en titrering?

  Att lära om titreringar utgör en av ritningarna för passage för begynnelsekemi studenter. Vid en titrering bestämmer du en okänd koncentration av ett prov genom att tillsätta en andra reaktant med känd koncentration. I många titreringar använder du en kemikalie som kallas en indikator, som låter dig veta när titreringen avslutas.

  Titrering Slutpunkt

  När du börjar titrera en kemisk lösning vet du din identitet kemikalie, men du vet inte koncentrationen av din kemikalie. Du räknar ut detta genom att lägga till en andra kemikalie med känd koncentration som kommer att reagera med den första kemikalien. När antalet molekyler i ditt reaktionskärl exakt matchar - du har inget överskott av någon kemisk - du har nått titreringens slutpunkt. Genom att notera volymen av den andra kemikalien du använde vet du antalet molekyler av den andra kemikalien du tillsatte. Det bör finnas lika många molekyler av din första kemikalie. Med denna information kan du beräkna originalkoncentrationen.

  Funktion

  När du når slutpunkten för din titrering, ändras indikatorns färg. Detta händer eftersom alla oreagerade molekyler som överskrider de som krävs för att nå slutpunkten reagerar med indikatormolekylerna. Detta ändrar indikatormolekylens struktur så att dess färg förändras.

  Choice

  Syrabastitreringar kräver ofta färgförändringsindikatorer. I denna titreringstyp reagerar en sur lösning med en baslösning, och du vet inte koncentrationen av en av dem. Indikatorerna för dessa titreringar kommer att ändra färg vid en viss punkt på pH-skalan. För bästa resultat, välj en indikator vars färgförändring sker omkring samma pH som du förväntar dig att se vid titreringens slutpunkt. Du kan förutse slutpunktens pH och välja din indikator genom att rita ett diagram över reaktionsblandningens pH jämfört med volymen av den andra tillsatta kemikalien.

  Naturligt förekommande indikatorer

  Du kan hitta pH-indikatorer i världen runt dig. Varje växt som innehåller anthocyaniner kommer att ändra färg beroende på surheten eller grundligheten i sin miljö. Om du behandlar ett rött kålblad med en grundläggande lösning, blir den blåttgrön. Några anthocyanininnehållande blommor kommer att producera olika färgblomningar beroende på jordens surhet.

  Överväganden

  Som vid alla reaktioner i laboratoriet kan extremiteter i temperatur och tryck leda till att din indikator uppträder på ett oförutsägbart sätt. Observera också att pH-indikatorer är ett oklart sätt att mäta lösningens pH. Om du vill få en exakt pH-läsning, använd en pH-mätare.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com