• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Skillnad mellan Muriatic &Sulfuric Acid

  Svavelsyra och muriatsyra /saltsyra är två starka mineralsyror med ett flertal användningsområden i kemilaboratorier. När det gäller ren massa är svavelsyra den enskilt största produkten från den amerikanska kemikalieindustrin. Den årliga produktionen av myrsyra är ingenstans lika stor, men den är också en viktig industriell kemikalie.

  Sammansättning

  Mjölksyra och svavelsyra är mycket olika kemiska föreningar. Muriatsyra har formeln HCl, medan svavelsyra har formeln H2SO4. Vad detta betyder är att svavelsyramolekyler har två väten, en svavel och fyra oxygener, medan myrsyra-molekyler har en väte och en kloratom. Ren svavelsyra (dvs utan vatten) avger rök när den upphettas eftersom vissa av H2SO4 sönderdelas för att ge vatten och svaveltrioxid.

  Egenskaper

  Vid rumstemperatur i frånvaro av rent vatten svavelsyra är en oljig vätska, medan ren väteklorid är en gas. Båda föreningarna löses ganska lätt i vatten och i allmänhet när man köper syran köper man en vattenhaltig lösning av kemikalien. Svavelsyra kan ge bort två vätejoner, medan myrsyra kan bara ge bort en. Både muriat och svavelsyra är mycket starka syror och i koncentrerad lösning ger ett mycket lågt pH.

  Reaktivitet

  Speciellt när det är varmt och koncentrerat kan svavelsyra fungera som ett oxidationsmedel, vilket betyder det kan ta bort elektroner från andra arter i reaktionen. Muriatsyra är inte ett oxidationsmedel, även om dess kloridjon kan verka som en nukleofil, så koncentrerad myrsyra kan användas i organisk kemi för att ersätta en alkoholgrupp med en kloratom (typiskt i närvaro av zinkklorid). Sulfatjonen är däremot vanligtvis inte en nukleofil.

  Styrka

  Kemister beskriver ofta en syras styrka med ett tal som heter pKa, vilket är lika med den negativa loggen av syradissociationskonstant. Syredissociationskonstanten är ett mått på styrkan hos en syra i vatten. Ju mer negativa pKa desto starkare är syran. En syra som svavelsyra som kan ge bort två vätejoner har två pKas. PKa1 för svavelsyra är -3, medan dess pKa2 är 1,99. PKa för muriatsyra är däremot -7.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com