• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man lagrar syror och baser

  Både syror och baser är kemikalier som uppvisar hälsorisker om de hanteras otillbörligt eller lagras. Hantering av kemikalier felaktigt kan leda till spill i laboratoriet, bränder, giftiga miljöer och kroppsskador. Därför är det alltid viktigt att träna säkerheten i laboratoriet genom att arbeta långsamt och noggrant vid lagring av syror och baser, och bär alltid din skyddsutrustning. Nedan finns steg för hur man säkert och effektivt lagrar syror och baser.

  Märk behållaren som du ska använda för att lagra syran eller basen. Var noga med att skriva läsbart så att innehållet i burken inte kommer att misstas. Du kan använda tejp och en markör om det inte redan finns en etikett på behållaren.

  Häll syran eller basen i behållaren. För att undvika spill kan du använda en tratt. Häll försiktigt vätskan i behållaren, var noga med att hälla hela mängden för att undvika mätavvikelser.

  Stäng locket på behållaren tätt. Många gånger lock är inte ordentligt stängda på behållaren, vilket medför att giftiga rök och vätska släpper in i luften. Detta kan eventuellt förorena labbet och påverka ditt andningsorgan. Därför är det mycket viktigt att du kontrollerar att locket är helt stängt.

  Placera behållaren på platsen som är utsedd för kemikalien. Syror och baser är uppdelade i flera olika lagringskategorier på grund av deras olika kemiska egenskaper och de faror de presenterar. Vissa kemikalier är milda nog att förvaras på hyllan eller i ett skåp, men andra kemikalier måste lagras på sådana ställen som kylaggregat och brandfarliga skåp, som ammoniaknitrat och kromsyra. Du kan hitta beteckningarna för många av dessa syror och baser genom att klicka på länkarna i avsnittet Resurser nedan.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Se Säkerhetsdatablad, eller MSDS, i ditt laboratorium för att lära dig om de kemiska egenskaperna hos syror och baser. MSDS hjälper dig också att bestämma vilka kemikalier som kan och inte kan lagras tillsammans. Vet var alla ögonduschar, duschstationer och brandsläckare är i nödsituationer.

  Varning

  Använd alltid skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar och kemikalieresistenta kläder medan i laboratoriet. Be om hjälp om du är osäker eller obekväm med att lagra syror och baser. Var försiktig när du hanterar glas. Om du släpper ett glasinstrument eller en behållare följer du de angivna laboratorieanvisningarna för rengöring av brutet glas. Se de angivna laboratorieanvisningarna för rengöring av kemiska spill. Rör aldrig kemikalien med dina bara händer. Sök hjälp om du inte vet vad du ska göra.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com