• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Effekten av PH i floden Water

  Till skillnad från sjöar och dammar är floder öppna system där frekvent vattenutbyte sker. Trots detta kräver organismer som beror på floder en viss jämvikt. Olika indikatorer ger ett mått på kvaliteten på en flod. Dessa mätningar inkluderar upplöst syre, temperatur och pH, ​​vilket är ett mått på vätejonskoncentration.

  Definition

  Skalan för mätning av pH går från 0 till 14 med 7 eller under representerar en sur miljö och en läsning över 7 indikerar en alkalisk miljö.

  Källor för surhet

  En studie publicerad i tidskriften Nature direkt kopplad syra i norska floder och sjöar till surt regn, vilket avkodade lokala lax och öringspopulationer.

  Effekter av lågt pH

  Lågt pH-nivå orsakar fiskdöd genom att stressa djursystem och orsaka fysisk skada, vilket i sin tur gör dem mer sårbara mot sjukdomar.

  Bufferkapacitet

  Effekterna av låga pH-nivåer kan minskas genom kalkstenens närvaro längs flodbanker och i mark.

  Faktorer som påverkar pH-värdet

  Andra externa faktorer som kan orsak fluktuationer i floden pH inkluderar jordbruksavrinning, surt minedränering (AWD) och fossila bränslen som sådana som koldioxid, vilket skapar en svag syra när den löses i flodvatten.

  Fördelar med att testa pH

  Testning av pH-nivåer visar provets surhet eller alkalitet. Floder har viss kapacitet att förhindra förändringar i pH genom flodbäddens struktur och sammansättning. Dock kan drastiska förändringar i pH ha skadliga effekter på flodhälsan.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com