• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man konverterar Joules till Kelvin

  Skillnaden mellan värme och temperatur kan vara ett svårt begrepp att förstå. I huvudsak värme är den totala mängden kinetisk energi molekylerna hos ett ämne har och mäts i enheter av joules (J). Temperaturen är relaterad till den genomsnittliga kinetiska energin hos de enskilda molekylerna, och mäts i grader. Applicering av samma mängd värme till olika material kommer att resultera i olika nivåer av temperaturökning, beroende på ämnets specifika värmekapacitet. Du kan beräkna sluttemperaturen om du känner till ämnets mängd och dess specifika värmekapacitet.

  Dela upp den mängd värmeenergi som ges till ämnet, i joules, av ämnets massa, i gram ( g). Till exempel, om 4 000 joules energi gavs till 500 g vatten, skulle du beräkna 4 000/500 = 8.

  Dela upp resultatet av föregående beräkning med ämnets specifika värmekapacitet. Du kan i allmänhet erhålla en specifik värmekapacitet hos en kemisk substans från tillverkarens litteratur eller från en vetenskaplig referenskälla, såsom CRC Handbook of Chemistry and Physics. Resultatet av denna beräkning är ämnets temperaturökning, i enheter av grader Celsius. Vattenens specifika värmekapacitet är g /4,19 J - grader Celsius. I exemplet skulle beräkningen vara 8 /4.19 = 1.9 grader Celsius.

  Lägg till temperaturökningen som bara härrör från ämnet. Detta ger dig temperaturen efter värmeingången. Om vattnet i exemplet ursprungligen hade varit 25 grader, skulle temperaturen efter uppvärmning vara 25 + 1,9 = 26,9 grader Celsius.

  Lägg till 273,1 till den slutliga temperaturen för ämnet som just beräknades. Detta är omvandlingsfaktorn att ändra från enheter i grader Celsius till Kelvin (K). Resultatet är materialets temperatur efter värmeingången i kelvins. Vattentemperaturen skulle vara 26,9 + 273,1 = 300 K.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Ett användbart sätt att komma ihåg skillnaden mellan värme och temperatur är att en badkar med varmt vatten skulle ge mer värme på en kall vinterdag jämfört med en droppe smält stål, även om stålets temperatur är mycket högre.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com