• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Enkelt sätt att komma ihåg valander

  I kemi är valenselektroner ofta ett fokus för studier eftersom de spelar en viktig roll i en atoms bindningsbeteende. Dr. Nivaldo Tro definierar valenselektroner som de som existerar i en atoms yttersta energiläge. Att snabbt identifiera antalet valenselektroner är viktigt för masteringskemi. Enligt University of Colorado i Boulder används valenser för att bestämma ett elements plats i det vanliga periodiska elementets tabell. Clackamas Community College påpekar att stora element som vanligtvis används i kemiska reaktioner, såsom kol och syre, uppvisar unika beteenden på grund av antalet valenselektroner de besitter. Den enklaste metoden att bestämma valenser är att bara titta på det periodiska tabellen.

  Placera en kopia av de periodiska tabellelementen på en yta där alla atomer som representeras på bordet lätt nås. Det kan ofta bidra till att fysiskt peka på varje rad när du undersöker den för att utveckla en instinktiv känsla för arrangemanget av diagrammet.

  Titta på den vänstra kolumnen på det periodiska bordet. Det är början på bordet och toppelementet är väte - byggnadsblocket av materia som vi förstår det. Denna kolumn kallas "Grupp 1" och med en penna eller penna bör du märka ett notecard med rubriken "Kolumn 1." Det periodiska bordet är arrangerat enligt valenser, och den första kolumnen av element innehåller alla element med ett valensskalelektron. Lägg till detta faktum i din notecard och inkludera alla andra enheter som hjälper dig att komma ihåg det, samt namnen på de sju element som anges i kolumn 1.

  Kolla kolumnen omedelbart till höger om kolumn 1. Märk a notecard "Kolumn 2" och notera att denna kolumn innehåller grupp 2-elementen - familjen av element med två valenselektroner. De två första kolumnerna är kända som metallerna och finns vanligtvis i salter och joniska föreningar. Det finns sex element i den här gruppen och deras namn borde vara på din notecard.

  Märk ett notecard med rubriken "övergångsmetaller" och ställ den åt sidan. De kommande 10 kolumnerna till höger om grupp 2 har valenselektroner, men de regler som gäller för dem följer inte exakt mönstret för dessa element i resten av det periodiska bordet. Det är lättare att gruppera dem tillsammans som övergångsmetaller och ignorera deras gruppnummer.

  Hitta neon (Ne) längst till höger om det periodiska bordet och räkna med vänster sex fläckar därifrån. Du kommer fram till bor (B) och elementen under den på det periodiska bordet faller under kategorin Grupp 3-element. Härifrån numrera kolumnerna sekventiellt enligt samma mönster som kolumnerna 1 och 2 och så är de element som faller under kol (C) grupp 4-element med 4 valenselektroner, de under kväve (N) är grupp 5-element med 5 valenselektroner och så vidare. Fyll i dina notecards följaktligen och notera de element som faller under varje kolumn.

  Notera på det slutliga kortet att elementen i kolumn 8 är unika. Dessa element, grupp 8-elementen, är också kända som ädelgaser. De har alla fulla valenselektronskal och är inte lika viktiga som grupp 1 till 7. Håll dina notecards i numerisk ordning och hänvisa ofta till dem - antalet valenselektroner för varje element på ett visst kort är lika med gruppnumret även på det kortet.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Den periodiska tabellen i sin nuvarande form konstruerades av den ryska forskaren Dmitri Mendeleev för att dra nytta av periodicitet av valens bland elementen. Atomelement i samma grupp beter sig på samma sätt som andra i samma grupp och antalet valenselektroner bestämmer hur reaktivt ett element är, vilka andra element det kommer att binda till och även hur surt det tenderar att vara när i en förening.

  Varning

  Även om många periodiska tabeller innehåller gruppnummer för varje kolumn i övergångsmetallerna, får de inte ses på samma sätt som resten av elementen, som är kända som Huvudgruppselement. Även om de i allmänhet följer samma beteende som den grupp som de tilldelas, visar deras yttersta elektronskal ofta avvikande beteende och är fokus för studier i en helt separat, specialiserad del av kemi.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com