• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är skillnaden mellan hög och låg ytspänning?

  Ytspänning är ibland kallad hud på ytan av en vätska. Tekniskt sett bildar ingen hud alls. Detta fenomen orsakas av sammanhållning mellan molekyler vid vätskans yta. Eftersom dessa molekyler inte har liknande molekyler ovanför dem för att bilda sammanhängande bindningar med, bildar de starkare bindningar med dem runt och under dem. Resultatet av denna starka sammanhållning är det filmliknande membranet som kallas ytspänning, vilket kan låta små föremål - som pinjålnålar - flyta ovanpå dem.

  Egenskaper för hög och låg ytspänning

  En kännetecken för ytspänningen är att ett föremål kommer att stöta på mer motstånd medan den passerar genom vätskans ytmembran än genom huvuddelen av vätskan. Vätskor med hög ytspänning uppvisar signifikant motståndskraft mot penetration jämfört med den resistans som upplevs i bulk av vätskan. Vätskor med låg ytspänning har emellertid mindre skillnad mellan spänningen på ytan och i resten av vätskan. Rent vatten har till exempel signifikant hög ytspänning. Om du placerar en liten nål på ytan av rent vatten kommer nålen att flyta trots att den är tätare med vatten. Men om du blandar tvål med vatten sänker ytspänningen signifikant och nålen sjunker. Tvålen har orsakat att spänningsnivån sjunker närmare den resistansnivå som finns i huvuddelen av vattnet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com