• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man bestämmer laddningen av en Atom

  När en atom har lika många positiva och negativa partiklar har den en neutral laddning. Men om en atom har extraelektroner eller saknas elektroner, är den känd som en jon, och den kan ha en positiv eller negativ laddning. Enkelt uttryckt, om det inte finns några elektroner, har atomen en positiv laddning. Om atomen innehåller elektroner har den en negativ laddning.

  TL; DR (för lång; har inte läst)

  Ett enkelt sätt att uträtta en atoms laddning är att titta vid det periodiska systemet. Element på bordets vänstra sida blir vanligtvis positivt laddade joner och element på bordets högra sida har vanligtvis en negativ laddning. Du kan emellertid använda en vetenskaplig formel för att bestämma den formella laddningen av en atom. ett kemiskt element som kan existera; Ett kemiskt element är ett ämne som är helt och hållet tillverkat av en typ av atom. Atomer kan ansluta till varandra för att skapa molekyler som sedan utgör föremål, känd som materia, omkring dig. Atomer består av partiklar som kallas protoner, elektroner och neutroner. Protoner har en positiv elektrisk laddning, elektroner har en negativ elektrisk laddning och neutroner har ingen elektrisk laddning. Protonerna och neutronerna klumpar sig samman i mitten av atomen känd som kärnan och elektronerna kretsar kärnan. En specifik atom kommer att ha lika många protoner och elektroner och de flesta atomer har lika många eller fler neutroner som protoner.
  Atomic Number of a Element. , avslöjar antalet protoner eller positiva partiklar i en atom. En normal atom med lika många positiva och negativa partiklar har en neutral laddning. Med andra ord är antalet elektroner lika med atomantalet. Joner är atomer med ytterligare elektroner vilket resulterar i en negativ laddning eller saknade elektroner, vilket ger atomen en positiv laddning. element arrangerade i ordning av atomnummer - du ser att element på vänster sida vanligtvis har en positiv laddning och element på höger sida har en negativ laddning. För att beräkna den formella laddningen av en atom är formeln:

  FC \u003d GN - UE - 1/

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com