• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar procentandelar i vikt

  Vatten innehåller typiskt upplösta fasta ämnen, såsom oorganiska salter. Koncentrationen uttrycker kvantitativt mängden av en upplöst substans med användning av en mängd enheter. Koncentrationen i vikt återspeglar procentförhållandet av massan av upplösta fasta ämnen till lösningens totala massa. Det gör att du kan karakterisera, till exempel, vattenhårdheten eller fraktionen av fasta ämnen i avloppsvatten.

  Lägg massorna av de upplösta fasta ämnena

  Summa upp massan av alla fasta ämnen som löses upp i lösningen . Om lösningen exempelvis innehåller 5 gram natriumklorid och 12 gram kaliumsulfat är massan av de upplösta salterna 5 + 12 = 17 gram.

  Lägg massan av fasta ämnen i vattenmassan

  Lägg massan av fasta ämnen i massan av vatten för att beräkna lösningens totala vikt. Till exempel, om dessa salter löses i 150 gram vatten, är lösningen total 17 + 150 = 167 gram.

  Del av den totala massan

  Dela massan av fasta ämnen genom den totala lösningen av lösningen och multiplicera sedan resultatet med 100 för att beräkna procentandelen fasta ämnen i vikt. I detta exempel, (17/167) * 100 = 10,18 procent.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com