• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar molariteten hos Mixing

  När lösningar med varierande koncentrationer blandas kommer koncentrationen av den resulterande blandningen att skilja sig från någon av utgångslösningarna. Molaritet är måttet av koncentration som används för lösningar innehållande ett lösningsmedel och definieras som moler av lösningsmedel per liter lösningsmedel. För att beräkna den nya koncentrationen av ett lösningsmedel när två lösningar av olika mängder och olika molar blandar, mängderna av lösningsmedel, uttryckt i mol, är ihop och placeras i en lösning med en volym som är summan av de två lösningarna blandade.

  Notera volymerna och koncentrationerna av de två utgångslösningarna. Du måste veta hur mycket lösningsmedel som är närvarande före blandningen sker. Antag exempelvis att ingen kemisk reaktion uppstår vid blandning och att lösningarna har följande egenskaper. Lösning 1 innehåller 50 ml 0,15 M HCl och lösning 2 innehåller 120 ml 0,05 M HCl.

  Beräkna antalet liter som finns i lösningar 1 och 2. Konvertera volymen av lösningen i ml till enheter av liter (L). Enligt exempeldata finns det 50 ml lösning 1. Del 50 ml vid 1000 ml för att ge en volym av 0,05 L. På samma sätt blir volymen av lösning 2, 120 ml, 0,120 L..

  Beräkna Antalet mol HCl som finns i lösningar 1 och 2. Moler kan beräknas med följande formel: mol = molaritet * volym. För exemplet molar HCl i lösning 1 = 0,15 M * 0,05 L = 0,0075 mol. För lösning 2, moler HCl = 0,05 M * 0,120 L = 0,006 mol. Summa de två värdena för att få det totala antalet mol. I detta exempel, 0,0075 + 0,006 = 0,0135 mol HCl.

  Summa volymerna av lösningar för att bestämma slutvolymen. För exemplet är lösning 1 0,05 liter och lösning 2 är 0,120 L. Slutvolymen = 0,05 L + 0,120L = 0,170 L.

  Beräkna den slutliga molariteten hos den blandade lösningen med användning av ekvationens molaritet = molar ÷ liter. För exemplet är den slutliga molariteten 0,0135 mol ± 0,170 liter = 0,079 M.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com