• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är graden skillnad mellan Celsius vs. Fahrenheit?

  Fahrenheit- och Celsius-skalorna är de två vanligaste temperaturskalorna. De två vågarna använder emellertid olika mätningar för vattenens frys- och kokpunkter, och använder också grader av olika storlek. För att konvertera mellan Celsius och Fahrenheit använder du en enkel formel som tar hänsyn till denna skillnad.
  Kokning /fryspunkt och gradstorlek

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com