• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vilka pH-nummer anses vara sura, basiska och neutrala?

  Oavsett om man använder ett pH-kit för att säkerställa att poolvatten är bekvämt att simma, utvärdera jordens pH för att växa en trädgård eller överväga hur en magvärkmedicinering neutraliserar matsmältningssyran, begreppet pH är lätt att se i den verkliga världen, även om den underliggande kemi är lite mer avancerad.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  pH-skalan går från 0 till 14, där 7 är neutral. Alla ämnen med ett pH-värde under 7 anses vara sura medan alla ämnen med ett pH-värde över 7 anses vara basiska eller alkaliska.
  pH-skalan

  pH-skalan är inte ett nytt vetenskapligt begrepp. I själva verket introducerades det 1909 av Soren Peter Lauritz Sorensen. Som biokemiker uppfann Sorensen pH-skalan för att visualisera hur surt eller alkaliskt (basiskt) ett ämne är på en skala från 0 till 14. Medan 7 betraktas som pH-neutralt, är alla värden under 7 sura och alla värden över 7 är basiska .

  pH-skalan är logaritmisk, vilket innebär att värdena finns i lika stort förhållande till varandra. Detta innebär att när du flyttar upp skalan från 14 till 0 är varje värde tio gånger surare än värdet under den. Om till exempel ett ämne har ett pH på 6 är det ämnet tio gånger surare än ett ämne med ett neutralt pH på 7. När du går ner i skalan är varje värde tio gånger mer basiskt än värdet ovanför, så ett ämne med ett pH på 8 är tio gånger mer basiskt än det neutrala ämnet.
  Exempel på syror och baser |

  Ibland är det bra att visualisera pH-skalan med vanliga hushållsämnen. Rent vatten har ett neutralt pH på 7. Vissa lättsökta syror inkluderar vinäger, citronsaft, apelsinjuice, kaffe och läsk. Lätt tillgängliga basiska ämnen inkluderar blekmedel, tvålvatten och magnesiummjölk. Även mänskligt blod har ett mätbart pH-värde, som vanligtvis ligger mellan 7,35 och 7,45. Om mänskligt blods pH-värde faller under 6,8 eller stiger över 7,8, är resultatet dödligt.
  Lite mindre grundläggande.

  Även om det är ganska enkelt att förstå hur man använder pH-skalan för att mäta om ett ämne är neutral, sur eller alkalisk, är kemin bakom pH lite mer komplex. Termen "pH" står för "potential av väte" eftersom pH verkligen är ett mått på laddade partiklar som kallas joner. Varje gång du har vatten (H 2O) kommer några av molekylerna med vatten att brytas isär. Detta lämnar några negativt laddade hydroxidjoner (OH _) och några positivt laddade vätejoner (H +) i lösningen.

  I rent vatten är dessa joner lika i antal och därför helt balanserad, vilket resulterar i ett neutralt pH. En syra donerar vätejoner per definition. Detta innebär att när en syra upplöses i vatten, spetsar balansen mellan hydroxidjoner och vätejoner. Syralösningar har alltid ett större antal vätejoner. Det motsatta är sant för basiska ämnen, som accepterar vätejoner. När en basisk substans upplöses i vatten, har lösningen ett större antal hydroxidjoner.

  Naturligtvis är det väsentliga för att förstå pH-värden enklare och lämpar sig för verkliga tillämpningar. Från att upprätthålla en pool till att förbereda mark för en trädgård till att behandla magont, är en grundläggande förståelse av pH ett värdefullt verktyg.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com