• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är reaktanter och produkter i en förbränningsreaktion?

  Förbränning beskriver en kemisk process där snabb oxidation producerar värme. I vardagliga termer är det processen som producerar värme på en kall kväll när du tänder en eld i spisen. Förbränning kräver tre saker som ska inträffa: en första tändningskälla, till exempel en tändsticka; bränsle, såsom ved; och en oxidant, även syre. Förbränning resulterar i ett antal produkter: när det gäller organisk förbränning, koldioxid, vatten och energi.
  Förbränningsprocess

  Vid förbränning bryts kemiska bindningar och nya bindningar bildas. Energi krävs för att bryta molekylära bindningar: den endotermiska delen av processen. När nya bindningar bildas frigörs under tiden energi: den exotermiska delen av processen. Om den totala processen producerar mer energi än den använder, är summan av processen exotermisk och producerar energi som värme eller värme och ljus. Om ett material ger en exoterm reaktion, sägs det vara brännbart.
  Sparken <<> Som nämnts kräver varje förbränningsprocess en initial tillströmning av energi för att bryta de första bindningarna. En tändningskälla, som en gnista eller låga, ger denna energi. När förbränningsprocessen börjar producera energi (exotermisk) fortsätter förbränningsprocessen tills den helt förbrukar antingen bränslet eller oxidanten. Med andra ord, en exoterm process är självbärande när den initieras.
  Reaktanterna

  Den första nödvändiga reaktanten i förbränning är ett bränsle. Många av dessa bränslen, kallade brännbara ämnen, är organiska. Organiska material innehåller kol, väte och syre. Vissa oorganiska material, såsom magnesium, är emellertid också brännbara. Den andra erforderliga reaktanten vid förbränning är en oxidant. Syre är den universella oxidanten och krävs för all förbränning. Förbränning kommer inte att ske utan båda dessa reaktanter. Ta bort bränslet från en eld och det slocknar. Avlägsna på samma sätt oxidanten - genom att kväva lågorna - och elden slocknar också. Detta är syftet bakom brandsläckare.
  Produkterna

  Förbränning av organiska material skapar ett antal produkter. Den första produkten av organisk förbränning är koldioxid. Den andra produkten av organisk förbränning är vatten, vanligtvis frisatt som vattenånga. Den tredje produkten av organisk förbränning är energi som frigörs som värme eller värme och ljus. Eftersom det finns andra molekyler i de flesta bränslen är förbränningsprocessen inte helt ren. Detta innebär att det producerar små mängder andra material, av vilka många är potentiellt skadliga. Oorganisk förbränning producerar varken koldioxid eller vatten. Till exempel när magnesium (bränsle) reagerar med syre (oxidant) är resultatet av förbränningsprocessen magnesiumoxid och värme. Den som är konstant i förbränning, oavsett bränsle, är frigörandet av energi som värme eller värme och ljus.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com