• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad händer i en Lewis-syrabasreaktion?

  Vid en Lewis-syrabasreaktion accepterar syran elektroner, medan basen donerar elektroner. Denna syn på syror och baser gör det möjligt för kemister att bättre förstå beteendet hos ämnen som inte passar in i den klassiska bilden av syror och baser. Traditionellt är syror material som bildar vätejoner (H +) i en vattenlösning, medan baser bildar hydroxidjoner (OH). En mer generaliserad åsikt är att syror donerar protoner, H + -jon, medan baser accepterar protoner. Lewis-definitionen är bredare än denna förklaring genom att den handlar om fall där det inte finns någon vätejon. En sådan modell är viktig i biologiska reaktioner som de som involverar järn och hemoglobin, där ingen proton överförs. Dessa reaktioner kan beskrivas med Lewis-syra-basreaktionsdefinitionerna.

  TL; DR (för lång; har inte läst)

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com