• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur man gör en enkel elektrisk ledningsutrustning

  I vissa material, som metaller, är yttersta elektroner fritt att röra sig i andra material, såsom gummi, dessa elektroner är inte fria att röra sig. Den relativa rörligheten hos elektroner för att röra sig inom ett material definieras som elektrisk ledningsförmåga. Därför är material med hög elektronmobilitet ledare. Å andra sidan kallas material med låg elektronmobilitet isolatorer.

  Placera ett batteri i en batteriladdare. Anslut hållarens positiva ledning till ena änden av metallremsan.

  Placera lampan i hållaren.

  Anslut den andra änden av metallremsan till lampans positiva genom kabeln från lamphållaren.

  Anslut lampans negativa batteri till det negativa. Kretskortet är klart och lampan ska lysa. Detta beror på att metall är en bra ledare av el.

  Byt metallremsan med gummi. Lampan i det här fallet kommer inte att tända, vilket visar att gummi är en isolator.

  Byt gummit med en penna och rör grafiten inuti. Lampan i detta fall kommer att lysa, vilket visar att grafit är en ledare.

  Tips

  Samma experiment kan utföras med olika material för att testa deras elektriska konduktivitet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com