• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Faktorer som påverkar styrkan hos en elektromagnet

  Elektromagneter är fundamentalt användbara anordningar som producerar kontrollerbara mängder magnetisk kraft från en elektrisk ström. De starkaste magneterna är coola, har många varvtrådar i sina spolar och använder stora mängder ström.

  Beskrivning

  En elektromagnet är vanligtvis en spole isolerad tråd lindad kring en järnkärna. Det blir magnetiserat när du kör en elektrisk ström genom den och förlorar magnetism när strömmen stannar.

  Slår

  För att göra en elektromagnet starkare kan du slå en spole med fler varvtrådar. Antalet varv multiplicerat med ström i ampere ger ampere-varv, en faktor som bestämmer magnetstyrkan.

  Aktuell

  Generellt ökar en magnets styrka med större elektrisk ström. Vid en viss tid kommer magneten att mätta och nå maximal styrka.

  Kärna

  En elektromagnet blir starkare om du vrider tråden runt en metallkärna. De bästa metallerna är typiskt järn- eller järnbärande.

  Temperatur

  Trådens strömförmåga förbättras med mycket låga temperaturer. De starkaste magneterna är gjorda av superledare som kyls med flytande kväve eller helium.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com