• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Vanliga källor till kemisk energi

  Varje partikel på denna jord existerar i någon eller annan energiläge. När du läser detta producerar din kropp värme. Detta är också en form av energi. Energi är av olika slag som mekanisk energi, kinetisk energi och ljudenergi. En sådan typ av energi är kemisk energi. Kemisk energi erhålls genom omarrangemang av molekyler och atomer av något ämne.

  Trä

  Trä är en lättillgänglig källa till kemisk energi. Sedan antiken har träet bränts för att ge ut värme och energi. Träet sönderdelas för att producera kemisk energi.

  Kol

  Den mest grundläggande källan till kemisk energi är kol. Kol bildas när överdriven värme och tryck under jordytan verkar på stenar i miljontals år. Kol brinner för att få kemisk energi.

  Bensin

  Den bensin som vi använder i bilar är också en källa till kemisk energi. Bensinen bränns i förbränningskammaren i motorn för att producera kemisk energi.

  Fotosyntes

  Fotosyntes är processen genom vilken växter omvandlar solenergin som de mottar i kemisk energi. Det handlar om kemiska reaktioner där solenergin är instängd av växtmolekylen och sedan förvandlas till kemisk energi som används i form av glukos för konsumtion.

  Elektrolys

  Elektrolys är processen där en elektrolyt (ett ämne som genomgår elektrolys) sönderdelas med el för att producera olika produkter. Den elektriska energin som passerar genom elektrolyten omvandlas till kemisk energi genom olika kemiska reaktioner.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com