• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Fossilbränsleegenskaper

  Fossila bränslen är resterna av djur- och växtmaterial som levde för miljontals år sedan, fångade under lager av berg för eoner och förvandlade till ämnen som brinner lätt och avger stora mängder energi. Även om fossila bränslen driver mycket av modern civilisation, ser de också användning i gödselmedel, plast och många andra kemiska föreningar. Trots deras olikartade framträdanden har kol, naturgas och petroleumolja flera egenskaper gemensamt.

  Organiska molekyler

  Utan undantag innehåller fossila bränslen organiska molekyler - ringar eller kedjor av atomer som består i första hand av kol. Bituminöst kol, naturgas och olja är kolväten, vilka huvudsakligen är kombinationer av väte och kol. Tid och tryck omvandlar bituminöst kol till antracit, en stenliknande substans som innehåller mestadels kol.

  Minedämnen

  Eftersom de har fångats under jorden under miljontals år extraheras fossila bränslen av olika gruvor operationer som borrning och grävning i jorden. Geologer har identifierat bergformationerna som åtföljer varje typ av bränsle. Exempelvis kan reservoarer av olja och naturgas återfinnas under funktioner som kallas saltkupoler - naturliga saltavlagringar som bildar ett lager ovanpå bubblor av fossila bränslen. "Att vara lättare flyter gasen till toppen med den flytande oljan som ligger under .

  Brännbar

  Fossilbränslen är brännbara, brinner i närvaro av syre och bildar vattenånga, koldioxid, aska och andra biprodukter. Deras förmåga att brinna kommer i stor utsträckning från deras kolhalt kol i bränslet kombinerar med syre i luften och avger stora mängder värme. Komponenter av fossila bränslen, som bensin, dieselolja och naturgas har olika flampunkt, vissa brinner lätt och andra tar mer energi att antända.

  Icke-förnybara bränslen

  En ändamålsenlig tillförsel av kol, olja och gas finns, vilket gör dem icke förnybara bränslen. Även om modern prospekteringsteknik hjälper till att identifiera nya insättningar av fossila bränslen, och nya metoder för extraktion gör kända reserver mer produktiva, bildar dessa substanser mycket långsammare än deras konsumtionshastigheter. Eftersom civilisationen är beroende av riklig, billig energi, spenderar utsikterna att driva ut bränsle intresse för förnybara källor, såsom sol, vind och vattenkraft.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com