• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Fördelar och nackdelar med biomassa Energy

  Biomassa energi är en växande energikälla i USA och andra länder runt om i världen. Den kan tillverkas av många typer av organiskt material och produkten kan användas för att ge ett renare alternativ till traditionella el- och transportbränslen. Det finns emellertid också en rad nackdelar med biomassa energi.

  Vad är biomassa energi?

  Biomassa energi är en relativt ren förnybar energikälla som involverar användning av organiskt material som samlat energi från solen och omvandlade den till kemisk energi när den levde. Det är en förnybar källa, eftersom denna fråga ständigt växer och absorberar Solens energi, speciellt där biomassavplantningar odlas. Den största delen av biomassaenergin kommer från växter som har samlat energi från solen genom fotosyntesprocessen. Denna form av energi har använts av människor i tusentals år, eftersom människor började bränna trä för värme. Teknologiska framsteg har gjort det möjligt för biomassa-energi att användas i en mängd olika tillämpningar, inklusive vätskor och gaser som används för biobränslen för krafttransport.

  Fördelar

  En av de största fördelarna med biomassa-energi är att det producerar en mindre mängd skadliga växthusgaser än fossila bränslealternativ producerar. Biomassa-energi producerar mindre kol än fossilt bränsleenergi. Nivåerna av växthusgaserna metan och koldioxid kan också minskas genom användningen av biomassa energikällor, eftersom dessa gaser produceras av organiska ämnen om de lämnas för att sönderfallas utan att användas för ett sådant ändamål.

  En annan miljö Fördelen med biomassa är att den producerar lägre halter av svaveldioxid som är en viktig del av surt regn. Biomassa energi är lätt hållbar om grödor odlas och förvaltas effektivt och är tillgänglig varhelst växter kan odlas. En ytterligare fördel med biomassa är att den kan användas för en rad olika ändamål, inklusive värmeproduktion, bränsle för bilar och elproduktion.

  Nackdelar

  En av nackdelarna med biomassa energi är den mängd utrymme som det kräver. En stor del av mark och vatten behövs för att vissa biomassa grödor ska produceras och när de har vuxit kräver produkten en stor lagringsutrymme innan den omvandlas till energi. En annan nackdel är att biomassa energi inte är helt ren. Vissa växthusgaser produceras fortfarande; Även om halterna av dessa gaser är betydligt mindre än de som produceras av fossila bränslen. En annan nackdel med biomassbränsleproduktionen är att det är ganska dyrt, inklusive kostnader för att betala för den stora arbetskraften och transportkostnaderna eftersom denna typ av energi måste produceras nära var källan erhålls.

  Används idag

  De viktigaste användningarna av biomassa energi idag är att producera el genom att driva turbiner och tillhandahålla biobränsle för transport sådan som biodiesel och etanol. Trots att det finns vissa nackdelar med att använda biomassa, uppväger fördelarna dem jämfört med andra energikällor som fossila bränslen. Det är av den anledningen att länder runtom i världen utvecklar program för att öka produktionen av biomassa energi

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com