• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Vilka industrier använder mikroskop?

  Mikroskopet har funnits länge. Inventad under 1500-talet har tekniken varit i ständig förbättring sedan. Långt sedan överträffat den enkla klassiska modellen av glasröret, används mikroskopet idag i en mängd olika sammanhang i ventures lika olika som fordons- och drogindustrin. De naturliga gränserna för det mänskliga ögat förstärks ständigt för att uppnå de grundläggande uppgifterna för industrin.
  Maskiner

  De delar som är involverade i komplicerade moderna maskiner som bilar har blivit så små att användningen av ett mikroskop är oundviklig. Med hjälp av ett mikroskop specialdesignat för uppgiften kan ingenjörer utvärdera även det minsta redskapet för brister och sprickor. Mikroskop används också på detta sätt för att inspektera delar av maskiner som klockor och motorer som används för att driva fartyg och flygplan.
  Material

  Materialtekniken har blivit alltmer komplex när nya material utvecklas för det bredaste utbudet av uppgifter. Med hjälp av specialdesignade material har ingenjörer förbättrat allt från byggnad till förpackningsmaterial till de kläder som människor bär. Mikroskopet har varit avgörande i denna process, så att experter kan inspektera de mycket grundläggande formerna för de material som de skapar. Användningen av mikroskopet blir bara viktigare med nya nanomaterial.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Medical

  Mikroskop har alltid varit ett avgörande verktyg inom medicinsk profession. Mikroskop tillåts för den världsföränderliga upptäckten av kiemteori som räddade otaliga liv. Idag används mikroskop i observation av bakterier och mikrober samt utveckling av nya kemikalier och läkemedel som används för att bekämpa sjukdom. Utvecklingen av nya droger stöds starkt av användningen av högdrivna mikroskop.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com