• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Naturkatastrofer orsakade av plattektonik
  Plattektonik är bland de mest inflytelserika krafterna som formar jorden. Jordens yta är inte en enda, solid massa men består istället av många plattor, som var och en sakta glider över planetens underliggande mantel. För det mesta rör dessa plattor långsamt och skapar bara förändringar under miljontals år. Ibland rör sig dock två plattor brått i förhållande till varandra. När det händer är jordens yta föremål för naturkatastrofer. Händelser som jordbävningar, vulkaner och tsunamier är resultatet av plåtktonik.

  Rockar som rullar: Jordbävningar

  De flesta jordbävningar uppstår som ett resultat av plötslig rörelse längs en fellinje mellan två intilliggande tektoniska plattor. Plattans rörelse är inte alltid jämn. Plåtarna "fångar" på varandra på grund av friktion. Eftersom plattorna alltid rör sig, orsakar dessa fångar energi att byggas upp längs fellinjen. Så småningom, när den här fångsten går bra, släpper energin ut i en jordbävning. Det kända San Andreas-felet i Kalifornien markerar platsen där den nordamerikanska plattan och Stilla-skylten glider över varandra. De två plattorna flyttar med en hastighet av ca 6 cm per år, vilket orsakar hundratals små jordbävningar årligen och ibland stor jordbävning. Rörelsen längs den här plattans gräns orsakade jordbävningarna som drabbade San Francisco 1906 och 1989.

  Avbrytande vulkaner

  I allmänhet förekommer vulkaner antingen längs platensgränser eller över "hot spots". När en platta rör sig över toppen av en annan platta, energi och friktion smälter på klippan och trycker magmen uppåt. Det ökade trycket i denna smälta sten orsakar svullnad i ytan - ett berg. Trycket fortsätter att byggas över tiden, och utan något annat utlopp för utlösning exploderar berget så småningom som en vulkan. Vulkaner uppträder också där plattorna drar isär, eftersom magma oser upp för att fylla den resulterande luckan. Den typ av vulkanutbrott, explosiv eller mild beror huvudsakligen på den underliggande smältstenen. Rock som är "klibbig" när den smälts tenderar att plugga vulkanens ventilation tills trycket av underliggande gaser orsakar en ofta katastrofal utbrott. Denna typ av utbrott inträffade vid Mt. St. Helens i Washington 1980. Andra typer av rockflöde smälter smidigare när de smälts. I det här fallet flyter den smälta sten ut ur vulkanen i mjuka och längre utbrott. De kända hawaiiska vulkanerna spränger vanligtvis på detta sätt.

  Seismiska havsvågor

  Plattektonik indirekt orsakar seismiska havsvågor, mer känd som tsunamier. När en stor seismisk tremor skiftar skorpan under en vattenkälla, överför energin från den tremmen till den omgivande vätskan. Energin sprider sig från sin ursprungliga plats och reser genom vattnet i form av en våg. En tsunamivåg utgör liten fara i det öppna havet. När vågen når land, kommer en annan historia fram. Storvågens tråg slår land först, ofta sedd som att dra av vatten bort från stranden. Då träffar vågtoppen, med katastrofala konsekvenser. Beroende på platsen för den ursprungliga tremmen, konfigurationen av det lokala havsbotten och avståndet från tremmen varierar tsunamin i storlek, antal vågor och ankomsttid. Den förödande tsunaminen i december 2004, som dödade mer än 300.000 människor runt kanterna i Indiska oceanen, härstammar från ett extremt kraftfullt jordbävning (M W eller ögonstorlek 9.2) på havsbotten nära Indonesien.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com