• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Hur en jordbävning påverkar biosfären och hydrosfären

  Jorden är gjord av enorma rörliga bitar som kallas tektoniska plattor som pressar mot varandra med stor kraft. När en platta plötsligt ger plats för en annan inträffar en jordbävning. Jordbävningar påverkar biosfären, det lager av jordens yta där livet kan existera. Detta inkluderar allt vatten på eller nära jordens yta, hydrosfären. En jordbävningens svårighetsgrad ökar när dess storlek (den relativa storleken som mäts av en seismograf) ökar och minskar när avståndet från felet som orsakade den ökar.
  Seismic Waves

  Mest förstörelse av människoliv i en jordbävning resulterar från kollaps av byggnader, som orsakas på fysikens språk av en kombination av kropps- och ytvågor. Dessa vågor får marken och byggnader som vilar på marken att vibrera på ett komplext sätt. Vågorna reser upp genom att bygga fundament och bekämpa deras tröghet eller motståndskraft mot förändring. Spänning placeras på väggar och leder, vilket förstör byggnader som inte har byggts för att motstå det.
  Skred

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com