• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Nordöstra fysiska egenskaper

  De nordöstra USA - staterna i New England Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maine och New York - är hem för en slående naturlig skönhet. Sammansättningen är massiva, skalade toppade berg, frodiga lågskogar, klippiga stormkragade kuster och allt från små vintergröna örter till titanälg. Dess fysiska egenskaper representerar stora tidsskalor, från det antika kristallina hjärtat i Nordamerika till nylagd strandsand.
  Atlantic Coastal Plain

  En sliver från Atlantic Coastal Plain når nordost i form av "Yttre Lands" skärgård utanför New York, Massachusetts och Rhode Island. Dessa öar tillhör den norra delen av kustslätten, den kallade sektionen Embayed, uppkallad efter utbredningen av drunknade floddalar, representerade av mynningar och vikar, som bryter upp kustlinjen. Ytterländerna - vars huvudkomponenter är Long Island, Block Island, Nantucket, Elizabeth Islands, Martha's Vineyard och Cape Cod - består mestadels av glaciala avlagringar från Laurentide Ice Sheet, som översvämde regionen under Pleistocene tid.
  Appalachian Mountains

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com