• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Landformer av gräsmarkens biom

  En gräsmark är ett område som till stor del täcks av gräs och andra icke-träiga - det vill säga inte träd - vegetativt liv. Gräsmarker förekommer i hela världen, med undantag för svår kalla områden som Antarktis, och har flera landformer, beroende på var gräsmarken är belägen.
  Main Grassland Divisions
  ••• Anup Shah /Photodisc /Getty Images

  Gräsmarker kan delas in i två allmänna kategorier: tropiska zoner - ibland kallade savannor - och tempererade zoner, kallade tempererade gräsmarker. Det senare kan delas ytterligare in i stäpp och prärier.
  Savannas
  ••• Anup Shah /Photodisc /Getty Images

  När man tänker på savanna tenderar de att tänka på Afrika som hem till typiska savannlandskap. Savannas gräsmark har både gräs och träd, även om träd är spridda och finns i klumpar eller individuellt. Klimatet i savannan är varmt eller varmt och området får det mesta av sitt nederbörd inom en sex till åtta månaders period, följt av torka och bränder. Savannas är hem för ett antal olika slags djurliv inklusive ormar, en mängd buggar, zebror, lejon, elefanter, gophers, bufflar, möss och känguruer.
  Temperate Grasslands

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com