• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man förenklar radikaler i decimaler

  Radikaler, som är rötterna i siffror, är ett viktigt begrepp i algebra som kommer att fortsätta att komma upp i hela matematik- och ingenjörsklasserna på högre nivåer. Om du har ett minne för perfekta rutor och kuber, kommer vissa slags radikaler att ha mycket bekanta svar. Exempelvis är SQRT (4) 2 och SQRT (81) är 9. När du arbetar med radikaler som du vill förenkla till decimaler, måste du antingen komma ihåg decimalekvivalenten med radikalen - vilket kommer att hända när du arbetar med radikaler ofta över en lång tidsperiod - eller du behöver en räknare.

  Separera radikalen i dess bestående perfekta rutor och kuber, om det är relevant. Om du arbetar med kvadratroten på 50 kan du exempelvis skriva om SQRT (50) som SQRT (25) _SQRT (2), lika med 5_SQRT (2).

  Återkalla värdet på SQRT (2) , eller kolla upp det i ett bord av radikaler. SQRT (2) är ungefär lika med 1,41, så du kan multiplicera 5 med 1,41, för hand eller räknare, för att få 7,05.

  Anslut SQRT (50) till en vetenskaplig eller grafisk kalkylator för att kontrollera omvandlingen som du utfört i steg 2.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com