• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här återställer du en TI 89 Titanium

  TI-89 Titanium innehåller flera minnesåterställningsalternativ beroende på hur mycket data du vill återställa. Du kan återställa RAM och Flash ROM individuellt, behålla användardata, eller du kan radera allt minne samtidigt, vilket är det snabbaste sättet att återställa räknarens systemvariabler och lägen till fabriksinställningar. Innan du återställer kan du överföra dina variabler och Flash-program till en dator med en USB-kabel eller TI-anslutningskabel och TI Connect-programvara.

  Tryck på "2nd-Mem" för att visa minnesskärmen.

  Tryck på "F1" -knappen.

  Tryck på navigeringsknappen för att välja alternativet "All Memory" och tryck sedan på "Enter" för att bekräfta.

  Tips

  Till Återställ valt minne, välj "RAM" eller "Flash ROM" från minnesskärmen för fler alternativ.

  För att avbryta en återställning, tryck på "Esc" -knappen istället för att trycka på "Enter" -knappen.

  Varning

  Återställer minnet raderar alla data, program och Flash-appar från RAM och Flash ROM.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com