• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här uttrycker du ett avslutande decimaltal som en kvotient av integrer

  Den uppsättning tal som kan skrivas som ett heltal dividerat med ett annat heltal kallas rationella tal. Det enda undantaget till detta är numret noll. Noll anses vara odefinierad. Du kan uttrycka ett rationellt tal som en decimal genom lång division. Ett avslutande decimaltal upprepar inte, till exempel .25 eller 1/4, i motsats till ett upprepande decimal, som 0,333 eller 1/3.

  Uttryck det slutgiltiga decimaltalet 0,5 som kvoten av siffror. Decimaltalet läses som fem tiondelar. För att uttrycka det som en kvot av siffror, sätt 0,5 över 10 som i ett divisionsproblem: 5/10 som förenklar till 1/5.

  Uttryck terminerings decimal -0.85 som kvot av siffror. Decimaltalet är läst som negativt femtiotrededelar. För att uttrycka det som en kvot av siffror placerar du -0.85 över 100: -85/100 vilket förenklar till -17/20.

  Uttryck avslutande decimal 1.050 som kvot av siffror. Decimaltalet är läst som två och åttio-tre tusenedelar. För att uttrycka det som en kvot av siffror placerar du 1.050 över 1000: 1050/1000 vilket förenklar till 21/20.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com