• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man uttrycker ditt svar i intervall Notation

  Intervallnotering är en förenklad form för att skriva lösningen på en ojämlikhet eller ett system med ojämlikheter, med hjälp av parentes och parentes symboler istället för ojämlikhetssymbolerna. Intervall med parentes kallas öppna intervall, vilket betyder att variabeln inte kan ha värdet på slutpunkterna. Exempelvis kan lösningen 3 < x < 5 är skrivet (3,5) i intervallnotation, eftersom x inte kan vara lika med 3 eller 5. Uttryck dina svar i intervallnotering genom att grafera lösningen på en tallinje för att bestämma övre och nedre gränsen för variabeln.

  Bestäm värdena på variabeln som gör ojämlikheten sann. Till exempel, värdena på x som gör ojämlikheten 3x - 7 < 5 sant är x < 4.

  Gradera dessa värden på tallinjen med öppna punkter för att representera < och > och slutna prickar för att representera ≤ och ≥. I ovanstående exempel rita en öppen punkt vid den punkt som motsvarar 4 på tallinjen och en pil som pekar åt vänster på tallinjen för att indikera x < 4.

  Skriv ner den nedre gränsen för variabeln med en vänster fäst "[" om variabeln kan ha det värdet eller en vänstra parentes "(" om den inte kan eller om nedre gränsen är negativ oändlighet. I exemplet är den nedre gränsen för x negativ oändlighet, så skriv "(-∞."

  Skriv ett komma efter nedre gränsen och skriv sedan övre gränsen för variabeln följt av en höger fäst " ] "om variabeln kan ha det värdet, eller en rätt parentes") "om den inte kan eller om övre gränsen är positiv oändlighet. I ovanstående exempel är övre gränsen 4 och x kan inte ha det värdet, så skriv" 4) ", gör ditt svar i intervallnotation (-∞, 4).

  Tips

  Om det finns andra intervaller av variabeln, anslut dem med facksymbolen" v. " Beställa intervallet från lägsta till högsta värde. Till exempel, om x ≥ 8 var en annan lösning på ojämlikheten i vårt exempel skulle du skriva (-∞, 4) v [8, ∞) som intervallet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com