• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Definition av sur lösning

  Syralösningar är alla lösningar som har en högre koncentration av vätejoner än vatten; lösningar som har en lägre koncentration av vätejoner än vatten kallas basiska eller alkaliska lösningar.
  Klassificering

  Aciditet mäts på en skala som kallas pH som sätter vatten på 7; alla sura lösningar har pH mindre än 7 och baser har pH som är högre än 7.
  Aciditet <<> Ju närmare en syra är 0 på pH-skalan desto surare är den; pH-skalan är exponentiell så en minskning med 1 pH uppgår till 10 gånger högre surhet. Typer

  Många vanliga lösningar är sura inklusive apelsinjuice, citronsaft, kaffe och till och med saliv. Vatten förorenat med sura lösningar blir självt svagt surt.
  Korrosion

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com