• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man delar upp Factorials

  Termen factorial är ett matematiskt uttryck som representerar att ta ett icke-negativt heltal och multiplicera det med alla positiva heltal mindre än det ursprungliga numret. Till exempel är faktorial av 5 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120. Förkortningen n! används för att beteckna den faktiska delen av det positiva heltalet n. Det är lätt att se att den faktoriella n! kan vara ganska stor även för små värden på n, så uppdelningen av två faktorialer kan se tidskrävande först. Det finns dock ett trevligt litet knep som gör denna beräkning mycket snabbare och enklare.

  Skriv ner de två faktorialerna du vill dela upp i fraktionerad form. Till exempel, om du vill dela 11! med 8 !, skriv på din tidning 11! /8!.

  Bestäm om täljaren eller nämnaren är större. I detta exempel är täljaren 11! är större sedan 11 > 8.

  Utvid den faktoriella representationen av detta större antal tills du kommer till det mindre numret. Här skulle du ha 11! = 11 * 10 * 9 * 8! som din expansion.

  Förenkla din fraktion, avbryt alla liknande termer som finns i både täljare och nämnare. Vi har 11! /8! = (11 * 10 * 9 * 8!) /8! = (11 * 10 * 9) /1 sedan 8! kan betraktas både av täljare och nämnare.

  Utför eventuell kvarvarande multiplicering eller delning om det behövs. I ditt exempel, (11 * 10 * 9) /1 = 9

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com