• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Tricky Math Questions

  Matematiska problem kan vara enkla eller komplicerade, långa eller korta - och ibland är de även lite knepiga. Det kan vara utmanande att lösa brainteaserfrågor, även när de involverar viss matematik. Låt inte svåra frågor förvirra dig. Visa dem som ett pussel snarare än ett problem, och du kommer att kunna lösa dem enkelt.

  Ett knepigt uppdelningsproblem

  Ta ett till synes enkelt matrisproblem: Dela 50 med 1 /2, lägg sedan till 20. Många elever kommer att börja lösa genom att dela 50 i halv, ge 25 och sedan lägga till 20 för att få ett svar på 45. Men det är felaktigt. I stället ta en titt på frågan: Det står, dela 50 vid
  1/2 inte dela 50 till
  1/2. Det betyder att du måste dela 50 med 1/2 - eller 0,5 som ett decimaltal - för att ge 100. Lägg sedan till 20; så det korrekta svaret är 120.

  En "mer än" fråga

  Om en flaska läsk kostar $ 4,50 och flaskan kostar $ 3 mer än läsken, hur mycket kostar läsken? Ett vanligt misstag är att helt enkelt subtrahera $ 3 från $ 4,50, vilket resulterar i en kostnad på $ 1,50 för sodavatten. Det är dock felaktigt. För att korrekt konfigurera denna lösning, skapa en ekvation med "s" för sodavatten. Du vet att flaskan kostar $ 3 mer än
  soda, så flaskan skulle representeras som s + 3, med följande steg:

 • s + (s + 3) = 4,50
 • 2s + 3 = 4,50
 • 2s = 1.50
 • s = 0.75

  Så kostnaden för soda är $ 0.75. Flaskan är $ 3 mer än
  eller $ 3,75.

  En följdriktade fråga

  Om summan av 3 på varandra följande nummer är 213, vad är siffrorna? Vissa studenter kanske försöker gissa grupper av siffror, vilket kan ta ett tag. Titta på en annan strategi för att lösa problemet: Ställ in en ekvation för varje nummer. Använd "x" för att representera det första numret. Eftersom du vet att de är i följd med varandra, kommer nästa nummer att vara x + 1 och då är det slutliga talet x + 2. Ställ in en ekvation och lösa sedan på följande sätt.

  < li> x + (x + 1) + (x + 2) = 213

 • 3x + 3 = 213
 • 3x = 210
 • x = 70

  Så det första numret är 70. Det betyder att de tre siffrorna är 70, 71 och 72.

  En borttagningsfråga

  Hur många gånger kan du ta 6 bort från 36 ? Vissa studenter kan hoppa till svaret på 6, men det är inte korrekt. Frågan frågar hur många gånger du kan ta 6 bort från 36
  . Det rätta svaret är bara en gång
  . När du har tagit bort 6 en gång har du inte 36 längre: 36 - 6 = 30. Vid den tiden tar du inte 6 bort från 36, du tar bort den från 30, sedan 24 och så vidare . Så det korrekta svaret är: bara en gång.

 • © Vetenskap http://sv.scienceaq.com