• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur konverterar man från CPM till Hertz

  Frekvensen karaktäriserar en periodisk eller cyklisk process och anger ett antal cykler som uppträder under en viss tidsperiod, antingen i en sekund eller en timme. Det internationella systemet för enheter (SI) definierar "hertz," förkortad "Hz" som en frekvensenhet som avser antalet periodiska händelser per en sekund. Rotationshastigheter eller maskinvibrationer mäts emellertid ofta med en annan enhet: cykler per minut, som förkortas som "CPM."

  Hämta CPM-värdet från enhetens eller maskinens egenskaper eller på annat håll. Om rotationshastigheten anges som varv per minut eller RPM, skulle den vara numeriskt lika med CPM. Till exempel är 4 800 RPM densamma som 4 800 CPM.

  Tänk på följande matematiska andel, eftersom en minut motsvarar 60 sekunder: CPM är antalet cykler per 60 sekunder (en minut); Hz är antalet cykler per en sekund. Lös denna andel för att erhålla: antal cykler i Hz = CPM /60.

  Använd formeln från steg 2 för att konvertera CPM till Hertz. Med CPM-värdet från steg 1 får du: antal cykler i Hz = 4,800 /60 = 80.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com