• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur hittar man sluttning och Y-avgränsning i ekonomi

  Ekonomer försöker identifiera variabler som är kritiska för vår ekonomi och karaktäriserar hur de relaterar till ekonomin och varandra genom att bygga matematiska modeller av ekonomisk data. För tillfällen introduceras i introduktionsmakroekonomin utbuds- och efterfrågekurvor för varor och lager, vilken grafkvantitet kontra pris, för första gången. Ekonomer är intresserade av att ta reda på hur utbud och efterfrågan interagerar med pris och kvantitet. I det här exemplet beskriver graden av kvantitet på x-axeln mot pris på y-axeln den negativa lutningen på en efterfrågekurva den takt som efterfrågan minskar med ökande pris. Dessutom är y-interceptet - den punkt där linjen korsar y-axeln - av intresse; I det här exemplet är det punkten med minsta efterfrågan och maximalt utbud.

  Gradera dina data, antingen genom att skriva x- och y-axlar på en bit papperspapper eller genom att skriva in dina data i ett program med grafisk förmåga. Om din data ligger i en rak linje, fortsätt till steg två. Om din data är mer utspridda, använd din programvara för att skapa en lämplig linje eller, med hjälp av en linjal och "eyeballing" dina utspridda datapunkter, rita en rak linje i närmsta möjliga närhet till alla punkter.

  Hämta det algebraiska uttrycket som beskriver din raka linje. Om du arbetar med ett program, använd ditt program för att automatiskt generera en rad som passar dina data. Om du använder grafpapper väljer du två punkter från grafen för att generera din linje. Låt oss säga att dina poäng (x1, y1) och (x2, y2) är (0,3) och (3,0). Beräkna din sluttning (m) om du använder grafpapper med formeln m = (y2 - y1) /(x2 - x1). Din lutning är i detta fall lika med (-3) /(3) eller -1. Anslut lutningen, tillsammans med någon av dina punkter, till formeln y = mx + b, där b är y-avsnitten. Om du ansluter punkten (0,3) erhåller du, för din ekvation, 3 = -1 * 0 + b. B, i detta fall, är lika med 3. För att få det algebraiska uttrycket, anslut konstanterna m och b till ekvationen y = mx + b. I detta exempel är ekvationen y = -x + 3.

  Hämta y-avsnitten och lutningen för dina data. Om du använde grafikpapper beräknade du båda dessa - b respektive m - i föregående steg. Om du använde ett program kan du få din lutning och y-intercept från linjen, i form y = mx + b, som ditt program beräknat för dig. Lutningen är "m" konstant och y-avlyssningen är "b" konstant.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com