• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man hittar sannolikheten för Two Spinners

  Utbildare kan använda spinnare som ett enkelt men effektivt "hands-on" -verktyg för att lära ut några grundläggande lektioner i sannolikhet. Du kan göra en enkel spinnare genom att placera en rörlig pil i mitten av ett pappersark och dra i en serie av lika avstånd färgade sektioner runt den, eller använd en elektronisk spinnare på Internet. Spinners visar att sannolikheten för ett visst resultat från en åtgärd är förhållandet mellan hur många möjliga utfall som ger dig resultatet av antalet möjliga resultat. Du kan också använda två spinnare för att lära studenter om sannolikheten för kombinerade oberoende händelser.

  Undersök de två spinnarna. De flesta spinnare som används för att undervisa sannolikhet har en central pil som spinner runt för att peka på ett av ett antal färgade eller numrerade sektioner runt spinnens omkrets. Räkna hur många av dessa olika segment finns runt varje spinnare.

  Dela en efter antalet olika segment runt varje spinnare. Detta är sannolikheten att pilen kommer att landa på en viss sektion på en enda snurrning. Om en spinnare exempelvis har fyra färgade sektioner (röd, blå, gul och grön) runt sin omkrets, och en annan har tre sektioner (röd, blå och gul) är sannolikheten för landning på vilken färg som helst för den första spinnaren 1 /4 och för den andra är 1/3. Så för den första spinnaren är sannolikheten för pilen att peka på blå på en snurr 1/4, sannolikheten för att den pekar mot grön är 1/4 och så vidare. Detta förutsätter att varje sektion har samma fysiska storlek.

  Multiplicera sannolikheterna som just beräknats för varje enskild spinner tillsammans för att hitta sannolikheten för att få någon specifik kombination av resultat från att spinna pilarna på båda spinnarna. I exemplet skulle du multiplicera 1/4 med 1/3 för att få 1/12. Detta är sannolikheten för att den första spinnarpilen pekar mot grön och den andra spinnarpilen pekar på blått, eller den första pekar till gul och den andra till gul eller någon annan speciell kombination av färger. Observera att även om det kan tyckas oväntat är kombinationen av två identiska färger lika stor som någon annan kombination. Detta beror på att de två hjulen är statistiskt oberoende, vilket innebär att resultatet av en inte påverkar resultatet av det andra.

  Tips

  Du kan visa att dina beräkningar är korrekta genom att spinna pilarna många gånger och tabulera resultaten. Över många försök bör förhållandet mellan varje färg som valts motsvara den förutsagda sannolikheten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com