• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man hittar produkten av fraktioner

  För att hitta produkten av fraktioner måste du multiplicera. Multiplicera fraktioner kan vara lite förvirrande eftersom, till skillnad från när du lägger till eller subtraherar, behöver du inte nämnarna vara desamma. Du kan hitta produkten av två eller flera fraktioner. Här hittar du instruktioner om att hitta produkten av fraktioner.

  Börja med fraktioner för vilka du behöver hitta produkten. I detta exempel multiplicerar vi fraktionerna 4/6 och 3/5.

  Förenkla fraktionerna till de lägsta termerna. En fraktion behöver förenklas om samma tal kan dela både täljare och nämnare i en fraktion. Så 4/6 skulle bli 2/3 och du skulle multiplicera med 3/5.

  Multiplicera täljare. Multiplicera toppnumret i en fraktion med toppnumret i den andra fraktionen. I detta fall 2 x 3 = 6.

  Multiplicera beteckningarna. Multiplicera bottenantalet av en fraktion med det nedersta numret i den andra fraktionen. I detta fall 3 x 5 = 15

  Förenkla produkten igen om det behövs. Din produkt av 6/15 kan omvandlas till 2/5 genom att dividera både täljare och nämnare med 3. Så produkten av 4/6 och 3/5 är 2/5.

  TL; DR (Too Lång, läste inte)

  Du behöver inte förenkla i början men det gör matematiken lättare. Minska alltid din fraktion till de enklaste termerna.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com