• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vattnets betydelse i djurlivet

  Djurliv kräver en stadig vattenförsörjning för att fullgöra sina viktiga funktioner. Från transport till smörjning till temperaturreglering håller vatten djurlivets funktion; faktiskt består djurkropparna mestadels av vatten. Alla kemiska reaktioner i djurens kroppar använder vatten som ett medium.
  Temperaturreglering

  Djurens kroppstemperatur bör förbli i ett smalt, specifikt intervall. Vatten fungerar som en buffert mot överhettning på grund av vattnets höga specifika värme. Speciell värme avgör hur mycket värme ett objekt kan ta upp utan att öka sin egen temperatur. Vatten har en hög specifik värme eftersom dess väte-syrebindningar upplöses endast när de utsätts för intensiv värme. Uppvärmt vatten sipprar ut genom porerna i form av svett och måste fyllas på för att undvika uttorkning. PH pH-reglering |

  Syrlighet eller basalitet hos föreningar i kroppen, eller pH, avgör om syror eller alkaliner får framträdande . Syror och baser har en elektrisk laddning och söker därför motsatt material för att bilda en kemisk bindning och neutralisera deras nettoladdning. Till exempel består benmaterial av kalcium och minst 18 andra kritiska föreningar. I frånvaro av alkaliner kommer överskottssyra att dra mineraler från dessa källor. Vatten, när det införs i ett djurssystem, kommer att föra sitt pH närmare ett neutralt värde och minska risken för ohälsosamma kemiska reaktioner.
  Hydrolys och energiproduktion

  Hydrolys orsakar nedbrytningen av ATP, molekylen som bildas när socker metaboliseras i matsmältningskanalen och överförs till alla celler. Införandet av vatten - två väteatomer och en syreatom - till en molekyl av ATP, eller adenosintrifosfat, drar en fosfatatom bort från molekylen och bildar adenosindifosfat. Brytningen av denna bindning frigör energi som driver kroppen.
  Digestion

  Vatten utgör huvuddelen av slemhöljet som skyddar djurens magar från frätande verkan av syra. Vatten passerar direkt in i tarmen och magen utan behov av matsmältning. Det aktiverar natriumbikarbonatskiktet i magslemhinnan och skyddar det mot saltsyra. Dessutom består saliv, vätskan som används för att bryta ner mat i munnen, mestadels av vatten.
  Joint Smörjning

  I alla djurskeletter vilar ett skyddande broschlag mellan benen för att ge smörjning och förhindra slitage på benets ändar. Ledbrosk, brosket som finns i lederna, består mestadels av vatten samt en matris av kollagener och icke-kollagena proteiner. Utan tillräckligt med vatten sliter brosket ner och begränsar rörelsens omfång i en led.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com