• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar KVA till MVA

  Volt ampere är en enhet som används för att beskriva den elektriska belastningen i teknik. Volt amperes kan förkortas VA. Du kan också använda metriska prefix som "kilo-" och "mega-". Det tar 1 000 volt amperer att motsvara en kilo-volts ampere och 1 000 000 volt ampere som motsvarar en mega-volt ampere. Därför tar det 1 000 kilo volt amperer för att få en mega-volt-ampere.

  Dela antalet kVA med 1000 för att konvertera till MVA. Om du till exempel har 438 kVA dividerar du 438 med 1000 för att få 0.438 MVA.

  Multiplicera antalet kVA med 0,001 för att konvertera till MVA. I det här exemplet multiplicera du 438 med 0.001 för att få 0.438 MVA.

  Kontrollera ditt svar på en kalkylator genom att ange mängden kVA, tryck på divisionstecknet, skriv in "1000" och tryck på lika tecken.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com