• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man hittar resulterande förskjutning i fysik

  Förskjutningsbegreppet kan vara knepigt för många studenter att förstå när de först möter det i en fysikkurs. I fysiken skiljer sig förskjutningen från begreppet avstånd, vilket de flesta studenter har tidigare erfarenhet av. Förskjutning är en vektormängd, så den har både storlek och riktning. Det definieras som vektor (eller rak linje) avstånd mellan en initial och slutlig position. Den resulterande förskjutningen beror därför endast på kunskap om dessa två positioner.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  För att hitta den resulterande förskjutningen i ett fysikproblem, använd Pythagorean formel till avståndsekvationen och använd trigonometri för att hitta rörelsens riktning.

  Bestäm två punkter

  Bestäm positionen för två punkter i ett givet koordinatsystem. Antag exempelvis att ett objekt rör sig i ett kartesiskt koordinatsystem, och objektets ursprungliga och slutliga positioner ges av koordinaterna (2,5) och (7,20).

  Ställ in pythagorisk ekvation

  Använd Pythagoreas teorem för att ställa upp problemet att hitta avståndet mellan de två punkterna. Du skriver Pythagoras teorem som c 2 = (x 2-x 1) 2 + (y 2-y 1) 2, där c är det avstånd du löser för, och x 2-x 1 och y 2-y 1 är skillnaderna mellan x, y-koordinaterna mellan de två punkterna. I det här exemplet beräknar du värdet på x genom att subtrahera 2 från 7, vilket ger 5; för y, subtrahera 5 i den första punkten från 20 i den andra punkten, vilket ger 15.

  Lös för Avstånd

  Byt tal i den pythagoranska ekvationen och lösa. I exemplet ovan anger c = √ * (
  * 5 2 + 15 2), där symbolen √ betecknar kvadratroten. Lösning av ovanstående problem ger c = 15,8. Detta är avståndet mellan de två objekten.

  Beräkna riktningen

  För att hitta riktningen för förskjutningsvektorn, beräkna den inverse tangenten för förhållandet mellan förskjutningskomponenterna i y- och x -directions. I detta exempel är förhållandet mellan förskjutningskomponenterna 15 ÷ 5 och beräkning av den inverse tangenten för detta nummer ger 71,6 grader. Därför är den resulterande förskjutningen 15,8 enheter, med en riktning på 71,6 grader från den ursprungliga positionen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com