• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man bestämmer den antagna Mean

  Den antagna medelvärdet tar en ballpark gissning i medelvärdet, då använder matematik att beräkna ett tal nära medelvärdet. Det antas eftersom det inte är en verklig genomsnittlig beräkning. Det är viktigt att komma ihåg att den enda gången du ska använda antagit betyder att om du har mycket små mängder data (dvs. mindre än 20 poster) i din dataset.

  Sortera data

  Sortera Din dataset från minsta till största. Antag exempelvis att din dataset är 43, 45, 46, 48 och 49.

  Antag Mean

  Antag en meny. Detta bör vara ett nummer som du tycker är en närmre representation av din dataset. I ett enkelt exempel, ta siffran i mitten av din dataset; i det här fallet 46.

  Subtrahera antagande medelvärde

  Subtrahera ditt antagna medelvärde från varje datainmatning. I exemplet är 43 - 46 = -3, 45 - 46 = -1, 46 - 46 = 0, 48 - 46 = 2 och 49 - 46 = 3.

  Lägg till skillnad

  Tillsätt varje skillnad från medelvärdet. I exemplet, -3 + -1 plus 0 plus 2 plus 3 = 1.

  Dela med antal datapunkter

  Dela summan av skillnaderna från antagen medelvärde efter datapunkter . I exemplet, 1 ÷ 5 = 0.2.

  Lägg till resultat med antagande medelvärde

  Lägg till resultatet av divisionen i ditt antagna medelvärde. I exemplet är 46 + 0.2 = ett antaget medelvärde på 46,2.

  TL; DR (för länge, inte läst)

  "Antaget medelvärde" är också känt som "medelvärde".

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com