• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Lista tre faktorer som påverkar vindriktningen

  Vindar indikerar rastlösheten i jordens atmosfär: Luft rör sig kaotiskt nära marken, svarar på skillnader i värme och atmosfärstryck, medan tydliga rådande vindar över väder överför vädersystem runt om i världen. Trots den stora omfattningen av dessa luftrörelser och det förvirrande mönstret som de väver till en mänsklig observatör vid randen, säger en stor storm, är triggarna av vindriktningen relativt raka.

  Atmosfärstryck

  En av de främsta drivkrafterna för vindriktningen är atmosfärstryck, väsentligen vikten vid en given punkt på den överliggande kolonnen av luft. Lågt tryck orsakas ofta av soluppvärmning, då varmare luft stiger upp; Kyld, nedåtgående luft skapar ett område med högt tryck. Vindar strömmar i allmänhet från hög till lågt tryck, i huvudsak för att ersätta "förlusten" av luft i den senare situationen. Förutom att hjälpa till att köra rådande vindar, orsakar värme- och tryckskillnader variationer i lokal vindriktning. Till exempel bildas "havsbrisen" och "landbrisen" på grund av differentialuppvärmningen av markmassor och stora vattenkroppar. Under dagen absorberar markytan värme snabbare än vattenytan och värmer den överliggande luften, som stiger upp; På höjden av detta, vanligtvis på eftermiddagen, reser vindar från den högre tryckvattenkroppen inåt landet. På natten händer det motsatta - luften över vattnet behåller mer värme än det snabbkylande landet - och en "landbris" leder hav- eller lakeward.

  Coriolis Effect

  Vindar delas dock delvis av direkt kurser mellan högt och lågt tryck genom jordens rotation. Denna motsats av riktning kallas Coriolis-effekten. Planeten roterar från väst till öst (därmed "stigande" av solen i öst och dess "inställning" i väst). På norra halvklotet orsakar Coriolis-effekten vindhöjningar från en högtryckscell - anticyklonen - att blåsa moturs, medan in-rushning vindar spiral moturs runt lågtryckscyklonen.

  Topografi

  På jordens yta kan topografiska variationer påverka vindriktningen. Denna faktor arbetar inte uteslutande av tryckpåverkan. Till exempel, i bergsområden kommer vindar att växla från uppblåsning och nedlöpning beroende på tid på dagen. Detta har att göra med differentialvärme, tryck och luftkomponentvikter: På kvällen rullar tungt kallt luft ner i dalbotten. Under dagen drar uppvärmning av omgivande sluttningar vindar ur bottnarna.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com