• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Fällbara fel och seismisk risk i Kunlun -serien, Nordvästra Tibet

  Naturlig färgsatellitbild av den tibetanska platån. Kredit:NASA

  Den tektoniska deformationen och tillväxtmönstret i västra Kunlun, som är den nordvästra marginalen av den tibetanska platån, är för närvarande inte väl förstådda. Ytbrottet orsakat av en jordbävning kan ge en unik möjlighet att undersöka effekten av koseismiska förkastningar på landskapets utveckling, att förfina regionala deformationsmodeller, och för att förstå framtida seismiska risker.

  I en ny artikel för Geosfären , författarna Chuanyong Wu och kollegor rapporterar ytdeformationen orsakad av jordbävningen i Pishan 2015 med en magnitud på 6,5 baserat på deras fältundersökningar. De använde geologiska data, seismiska reflektionsprofiler, och jordbävningsförflyttningsresultat för att studera den seismogena strukturen hos jordbävningen i Pishan och deformationsegenskaperna hos Pishans blinddragningsveck. De föreslår att jordbävningen i Pishan är en veckningshändelse som inträffade i den övre skorpan.

  Ett viktigt syfte med denna studie, författarna noterar, är att uppnå en bättre förståelse av denna vikbara jordbävning, det tektoniska deformationsmönstret, och den stora seismiska risken i västra Kunlun-området, Nordvästra tibetanska platån.


  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com