• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vad är två kolvbehållare?

  Kol är ett viktigt kemiskt element för att upprätthålla livet på jorden. Alla kända livsformer är baserade på organiska kolföreningar. Människokroppen består av över 18 procent kol, mer än något element förutom syre. Om utlänningar existerar kan de också vara kolbaserade, eftersom elementet är den fjärde mest rikliga i universum.

  Karboncykel

  Karboncykeln är ett utbytessystem där kol passerar mellan Jordens atmosfär, dess terrestriska geosfär, oceanerna eller hydrokfären och den organiska biomassen av levande och tidigare levande organismer. När kolföreningarna inte passerar mellan jordens biotiska och abiotiska källor lagras materialet i naturliga egenskaper som kallas kolreservoarer. En sluten behållare som inte tillåter kolväxling eller utflöde kallas en kolsänka. Koldioxidcykeln utgör en känslig biogeokemisk harmonisk balans mellan behållarna.

  Atmosfär

  Även om inte den största kolbehållaren är jordens atmosfär en av de viktigaste. Kol är närvarande i luften, främst som gaserna koldioxid och metan. Koldioxid är en nödvändig komponent i fotosyntes, mekanismen som gör att plantelivet kan blomstra. Atmosfären innehåller bara 0,04 procent kol, eller 750 gigatoner. En gigaton är en miljard ton. Koldioxid är den dominerande gasen i planeterna Mars och Venus i atmosfäriska reservoarerna.

  Oceans

  Oceanerna är jordens största kolreservoarer. Det djupa havet hamnar 38.100 gigaton kol, medan vattnets yta innehåller 1 020 gigatoner. Stämningen och havet är låsta i ett symbiotiskt kolväxlingssystem. Överskott av atmosfäriskt kol absorberas och lagras i havet, där det stöder fotosyntetiska alger och andra organismer. För närvarande verkar det som att de oceaniska och atmosfäriska kolbehållarna är ojämna, vilket bidrar till en uppvärmningsutveckling.

  Ocean Sediment

  Jordens primära långsiktiga kolförvaringsbänk är djuphavets sediment längst ner på oceanen. Den innehåller 150 gigaton kol. Marinlivsformer som alger, foraminifera, diatomer och andra skalstillverkande organismer är ansvariga för stelningen och lagringen av koldioxid. När organismerna dör och sjunker till havets botten, bildar deras kalciumkarbonatskal sediment som komprimerar och härdar i kalksten och andra sedimentära karbonatstenar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com