• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Symbiotiska förhållanden i de tempererade gräsländerna

  Tempererade gräsmarker är biomer vid geografiska områden i mellersta latitud. Gräsmarker har bördiga jordar, och gräs är de övervägande vegetationsarterna, med områden som ofta fragmenteras av ombyggnaden av naturområden till jordbruket. Tempererade gräsmarker har generellt låg nederbörd (10-20 tum per år) och påverkas av både torka och brandförhållanden. Fauna av tempererade gräsmarker är unik och relationerna mellan arter innefattar flera symbiosförekomster.

  Generella symbiotiska relationer

  Symbiotiska relationer är nära relationer mellan två eller flera olika arter, där en arts beteende påverkar andra arter. Det finns tre huvudtyper av symbiotiska relationer. Den första är mutualism, där båda arterna upplever positiva fördelar med interaktionen. Den andra är commensalism, där en art drar nytta och andra arter upplever ingen effekt. Den tredje är parasitism, där en art drar nytta och andra arter upplever negativa effekter eller skador.

  Mutualism in Temperate Grasslands

  Gräsområden är cellulosarika miljöer, eftersom den dominerande vegetationen är gräs. Cellulosa är svår för många arter att bryta ner. I gräsmarker bidrar bakterier som är unika för idisslare som lever i mage av stora växtätare att bryta ner cellulosa. På så sätt trivs bakterierna i herbivores mag och herbivorerna kan metabolisera cellulosa.

  Commensalism i tempererade gräsmarker

  Växter med frekventa gräsmattor. De betar på de korta och långa gräs som finns över landskapet. När de gräver stör de insekter i de omgivande områdena. Nötkreaturägrar har anpassat sig för att mata på de störda insekterna som sköljdes från gräset av boskapet. Nötkreaturen får ingen nytta, men nötkreaturens örter dra nytta av matkällan. För ett annat exempel finns sjukplanter i många biomer. Stora växtplanter ger skydd för unga plantor som växer under bladen på vårdplanten. De skyddar unga plantor från betande av växtätare, frostspänning under vintermånaderna och värmestress under sommarmånaderna, även om de stora plantplanterna inte är till nytta.

  Parasitism i tempererade gräsområden

  Rattle är en genus av ört som anses semiparasitic. Rattle lever på gräsens rötter och får näring från att utfodra flödet av näringsämnen och vatten genom rötterna. Närvaron av rattle minskar näringsflödet till gräset och minskar också gräsens konkurrenskraftiga dominans, vilket gör det möjligt för andra arter som örter att växa i gräsmarker. Ett parasitiskt djur, den brunhåriga cowbirden är infödd till både gräsmark och odlingslandsmiljöer. De är kullparasiter, vilket innebär att de bruna huvudkungarna lägger ägg i bogen hos andra gräsmarkfåglar och tvingar de andra arterna att kläcka ägget och höja de unga. Fördelen med cowbirden är den låga investeringen i att höja unga medan de fortfarande överför gener till nya generationer, medan kostnaden överförs till värdens arter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com